luni, 22 iulie 2013

PRIVATIZARE - SPĂLAȚI ÎN FAMILIE / CHILOȚI USCAȚI PUBLIC

Un alt haiku merituos – şi făcând oarecum notă discordantă cu stilul obişnuit al autorului său – este cel al lui Gh. Postelnicu Stops:

multiplicată

de soare tristețea

sârmelor private

Spun „discordantă”, fiindcă autorul ne-a obişnuit până acum cu senryu-ri, şi mai puţin cu haiku-uri în stil „adagio”. Personal, apreciez în mod deosebit imaginea, mesajul poemului și ductusul frazei din " berna oracol anticipând umbra unui munte prea negru " !                                                                                                                                  Ioana DINESCU


MIL PRESS.RO 23.07.1859 - 2013 On 154th ANNYVERSARY - LONG LIVE !!

 ÎN AMINTIREA 
MULTILATERALEI 
 COLABORĂRI
 (povestiri, mini-reportaje, epigrame, fotografii umoristice, cuvinte încrucișate, enigmistică, caricaturi) 

LA MULȚI ANI !

 STOPS