luni, 5 august 2013

ATENȚIE --- CONCURS --- *** CONSTANȚA ***** "Fascinația mării"

AICI AM AVUT ONOAREA DE A SUSȚINE PRIMA MEA EXPOZIȚIE DE CARICATURI 
vernisaj cu cuvânt critic al Doamnei  
Doina PĂULEANU ---- 
articol în DOBROGEA NOUĂ și AUTOPORTRETUL UNUI CARICATURIST de Viorel DOMENICO - REVISTA Viața Militară 1975

            Concurs Naţional de Creaţie Literară “Fascinaţia Mării” - Regulament 

 
CERCUL MILITAR CONSTANŢA
CENACLUL LITERAR ”MIHAIL SADOVEANU”
AL CERCULUI MILITAR CONSTANŢA
ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 15 IUNIE – 05 OCTOMBRIE 2013
CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ
“FASCINAŢIA MĂRII”, ed I

- REGULAMENT –


Cercul Militar Constanta – coordonat de Statul Major al Forţelor Navale organizează şi desfăşoară concursul naţional de creaţie literară „Fascinaţia Mării”, ediţia I, în perioada 15 iunie – 05.octombrie 2013
- Tema concursului – Marea şi oamenii ei.
- La fiecare secţiune alături de tema impusă autorul dispune de o temă liberă. 
- Concursul este deschis tuturor creatorilor de gen din cercurile militare, instituţiile militare de învăţământ şi casele de cultură, neprofesionişti, dar care trebuie să transmită fascinaţia mării, prin lucrările lor.

-Structura concursului are 5 categorii : 
1. poezie - 5 poezii (dintre care una la temă);
2. poezie umoristică / fabulă - 5 poezii / fabule (dintre care una la temă);
3. proză scurtă / proză umoristică – câte 2 schiţe, max 2 pagini fiecare (dintre care una la temă); 
4. epigramă – 6 epigrame dintre care 3 la temă;
5. Haiku - 6 haiku-uri dintre care 3 la temă;
 
Etapele desfăşurării concursului:

 
primirea lucrărilor – în perioada 15 iunie - 15 august ;
- jurizarea şi stabilirea câştigătorilor – 16 august – 15 septembrie ;
- 15-25 septembrie anunţarea primilor sase clasaţi la fiecare secţiune (fără sa se specifice locul ocupat) si invitarea acestora la festivitatea de premiere
- festivitatea de premiere şi gala laureaţilor – sâmbătă 05 octombrie 2013, orele 17.00, la Cercul Militar Constanţa.

- Participanţii se pot înscrie la una sau mai multe secţiuni
- Textele vor fi redactate în Word , format New Times Roman 14, A4 la 1,5 rânduri, obligatoriu cu diacritice.
- Lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere, o fotografie (tip CI / Paşaport) în format JPG şi eventualul palmares literar.
- Vor fi trimise doar texte inedite – nepublicate si netrimise la alte concursuri.
- Vom confirma primirea textelor imediat ce acestea ne-au parvenit.
- Lucrările trimise la concurs nu se returnează.
- Lucrările pot fi trimise în format electronic la adresa de e-mail: cerculmilitarconstanta@yahoo.com, ori pe CD/DVD la adresa: Cercul Militar Constanţa, str. Traian nr. 29, cod poştal 900743, Constanţa, cu menţiunea „Pentru concurs 2013”.

Persoane de contact: 

- Mm.pr. Liviu Tănase, şeful Cercului Militar Constanţa – tel. 0723.323544.
- Aurel Lăzăroiu, preşedintele Cenaclului Literar ”Mihail Sadoveanu” - tel. 0723.026258;
**
- Premiile se vor acorda în bani şi trofee astfel :
- la fiecare secţiune - premiul I 
- premiul al II-lea 
- premiul al III-lea 
- Marele Premiu al concursului 


- Lucrările celor nominalizaţi la premii vor fi prezentate în spectacolul de gală cu ocazia festivităţii de premiere.

**

Evaluarea creaţiilor trimise se va face independent de către fiecare membru al juriului, rezultatul final fiind cel conform mediei obţinute. 


Fişa de înscriere


- Numele şi prenumele _________________________________________________
- Instituţia pe care o reprezintă ___________________________________________
- Adresa _____________________________________________________________
- Telefon (fix, mobil) __________________________________________________
- E-mail _____________________________________________________________
- Secţiunea (secţiunile) la care participă ____________________________________

Data Semnătura
______________ _________________