luni, 22 aprilie 2013

GOURMAND SPIDER special for IRENA SZEWICZYK POLAND


gourmand spider -
cherry petals
macedoine

it is the poem on my photo on stops-caleidoscop.blogspot.com
Having a look on my blog you will discover the EXLIBRIS dadicated to you on MALBORK CASTLE CONTEST 2013 !
HI,
STOPS ROMANIA
Odpowiedz
Odpowiedzi
  1. Hi Nicu :)
    welcome and thank you very much for your visit and for your haiku.
    Wow, what an excellent exlibris dedicated to me :) You are very kind indeed. I appreciate your artwork a lot.
    Best regards
    Irena3 comentarii:

STOPS spunea...

There are two variations of the Lune, so there are two brief histories.

Robert Kelly Lune:

Robert Kelly, a Professor of Literature at Bard College since 1986 and resident of Red Hook (New York), invented the Lune poetry form. There are more syllables in Japanese words than there are in English words. Writing Haiku (5-7-5 syllables) in English creates a different poem than the Japanese intention. Robert Kelly invented the Lune to remove these differences, and so makes the Lune (5-3-5 syllables) closer to Haiku than Haiku written in the English language.

Jack Collom Lune:

According to The Teachers & Writers Handbook of Poetic Forms (edited by Ron Padgett), Jack Collom created his version by accident. It also mentions that as he was, "beginning to work with schoolchildren he misremembered Kelly's idea as a count of 3/5/3 words, rather than syllables." In doing so, he created a new variation of the Lune. As a happy coincidence, this variation made it easier for kids to create Lunes, since words are easier to count than syllables.

MUST HAVES

Robert Kelly Lune:

-Three lines containing a syllabic count of 5-3-5.

-A complete thought within those three lines (thirteen syllables).

Jack Collom Lune:

-Three lines containing a word count of 3-5-3.

-A complete thought within those three lines (eleven words).

COULD HAVES or WHAT IS THE POET'S CHOICE IN ALL THIS?

Everything else!

The Lune doesn't have the same restraints as Haiku. You may refer to the seasons or not. You may rhyme or not, generally a no-no in Haiku. You may also use metaphor, simile, etc. Which is frowned upon in Haiku - but I occasionally use them in mine because I like them. Hearing that, Basho (a famous Haiku poet of the 1600's) rolled over in his grave in annoyance.

This is a form with great latitude, and has become my new favorite form. It has everything I like, and doesn't make me feel guilty for adding my metaphors. Now, if they could only invent a calorie-free banana split I'd be in heaven.

When creating Lune chains, I would make sure each individual Lune has a complete thought - just as Haiku chains do. Since the Lune form has few restrictions, I'd stay as true to them as I could.Article Source: http://EzineArticles.com/645398

STOPS spunea...

Există două variante de Lune, astfel încât există două istorii scurte.

Robert Kelly Lune:

Robert Kelly, un profesor de literatură la Bard College din 1986 și rezident al Red Hook (New York), a inventat forma poezie Lune. Există mai multe silabe în cuvinte japoneze decât există în cuvinte în limba engleză. Scrierea Haiku (5-7-5 silabe) în limba engleză creează un poem diferit de intenția japonez. Robert Kelly a inventat Lune pentru a elimina aceste diferențe, și așa face Lune (5-3-5 silabe) mai aproape de Haiku decât haiku scris în limba engleză.

Jack Collom Lune:

Potrivit cadrelor didactice și Scriitorilor Manualul de forme poetice (editat de Ron Padgett), Jack Collom creat versiunea sa de accident. De asemenea, se menționează că așa cum a fost, "începe să lucreze cu elevi a misremembered ideea lui Kelly ca un număr de 3/5/3 cuvinte, mai degrabă decât silabe." În acest sens, el a creat o nouă variantă de Lune. Ca o coincidență fericită, această variație a făcut mai ușor pentru copii pentru a crea Lunes, deoarece cuvintele sunt mai ușor de a conta decât silabe.

ELEMENTE OBLIGATORII

Robert Kelly Lune:

-Trei linii care conțin un număr silabic de 5-3-5.

-Un gând complet în cele trei linii (treisprezece silabe).

Jack Collom Lune:

-Trei linii care conțin un număr de cuvinte de 3-5-3.

-Un gând complet în cele trei linii (unsprezece cuvinte).

POT Have sau Care este alegerea poetului în toate astea?

Totul altceva!

Lune nu are aceleași restricții ca Haiku. Puteți face referire la anotimpuri sau nu. Puteți rima sau nu, în general, un nu-nu în haiku. Puteți folosi, de asemenea, metafora, comparația, etc Care este dezaprobat în Haiku - dar uneori le folosesc în mină pentru că le place. Auzind că, Basho (un poet celebru Haiku din 1600), a trecut în mormânt în supărare.

Aceasta este o formă cu o mare libertate, și a devenit noul meu formă preferată. Ea are tot ce-mi place, și nu mă face să mă simt vinovat pentru adăugarea de metaforele mele. Acum, în cazul în care acestea ar putea inventa doar o calorie, fără banana split aș fi în cer.

Când crearea de lanțuri Lune, aș asigurați-vă că fiecare Lune individ are un gând complet - la fel cum fac lanțuri Haiku. Deoarece forma Lune are câteva restricții, mi-ar sta la fel de adevărat pentru a le ca am putut.

STOPS spunea...

GOOGLE A TRADUS MAI SUS ... DAR NU E CAZUL SĂ-L BLAMĂM ! CINE ARE NOTE BUNE LA PRICEPERE ESTE MULȚUMIT !!

STOPS