joi, 11 aprilie 2013

VIN AMERICANII / MIL TO MIL / NATO.Ro ... STOPS PREMIAT

 LOCUL 1 

Alexandra Ioana     
NASTASOIU

neprezență posibilă -
frumoși anii tăi 
studenție      
                               senryu de STOPS


La mulți ani !   LONG LIVE !
scriind haiku                            
parașutist în rezervă -              
ESEU NATO.Ro      

unde-s doi                    
puterea crește și
dușmanul nu sporește

"VIN AMERICANII !"
Parteneriat                    
Romania în NATO      

                                    îndeplinind                    
                                    obiective militare -      
                                    cu minim de pierderi
                                                         
instrucție tactică  -  
 pregătire psihică      
 pentru luptă        
                                                                                               

înmânat mamei     
de pe sicriu drapelul -    
sobor de preoți                          

jandarmi forfotesc
porumbul nalt românesc  -                  
altă cutie neagră ...                              dar până când ?        

prizonierului                                          
apă hrană și  ...                                    
BREAKING NEWS de PACE    
                                                 concurs de traduceri                            
                                                 Observatorul Militar -                            
                                                 ași la engleză                                          

                                                                                 sustenabilitate -                                      
                                                                                     La mulți ani OTAN !                            
                                                                                            PAȘTE FERICIT !                               

  
writing haiku
retired paratrooper -
NATO.Ro essay
                 where are two
                 more power is for sure and
                 enemy's overpowered
                             "AMERICANS COMING !"
                             MIL TO MIL
                             NATO.Ro
                                           target values
                                           to mil purpose -
                                           by minimal losses
                                                            tactics -
                                                            psihic training
                                                            to fight
                                                                         handed to mother
                                                                         the national flag -
                                                                         chorus of priests
                                                                                                          foot soldiers browsing
                                                                                                          tall romanian corn -
                                                                                                          other black box ... but how long?
                                                                        to the prisoner
                                                                        water  food and ...
                                                                        PEACE BREAKING NEWS
                                           translating contest
                                           Newspaper Mil Observer -
                                           cute english speakers
            sustenability -
            Long live NATO !
            HAPPY EASTER !
                                                                     

POST SCRIPTUM
Am "încercat" onorarea inițiativei, sintetizând în fiecare poem un alt punct de vedere asupra generoasei teme, în ordine astfel:
- introducere despre mine, ca militar și poet, concentrând tema în formula "NATO.Ro" ;
- folcloric;
- istoric (păcat că ... au venit de fapt alții în 1945, parteneriatul a fost all-inclusive ... adică și prin parașutare, iar NATO.Ro este deja un brand);
- filozofic (principiul economiei de forțe și mijloace extins prin paradigma prudenței );
- psihologic (benefică introducerea acestei noi categorii de instrucție);
- religios (tradițional american, gestul cu durere ... primit);
- logistic (tributul uman al zburătorilor, spre standarde noi dar și  în lupta cu tehnica veche);
- de drept umanitar (senryu la bucuria supraviețuirii unei confruntări armate);
- literar-jurnalistic (aici subliniez contribuția interactivă a redacției și participanților);
- încheiere ... cu urarea tradițională și ancora pentru serbarea primăverii.

postscript
I "attempted" honor initiative, summarizing each poem a different point of view on themes generous in order as follows:
- Introduction about me, as a soldier and poet, concentrating theme in the "NATO.Ro";
- Folk;
- History (pity ... others actually came in 1945, the partnership was all-inclusive ... that and parachuting, and NATO.Ro is already a brand);
- Philosophical (principle of economy of forces and means paradigm extended by prudence);
- Psychological (beneficial introduction of this new category of instruction);
- Religious (American traditional gesture of pain ... received);
- Logistics (human toll of the racer, to new standards and techniques in fighting old);
- Humanitarian law (senryu the joy of surviving an armed confrontation);
- Literary and journalistic (editorial here emphasize the contribution of interactive and participants);
- Finally ... the traditional greeting and anchor for spring festival.


Col.(r) Gheorghe POSTELNICU

MIDDLE EAST MAGAZINE ............ 2 on line digital cartoons by STOPS ...... 1.RON romanian euro LYON - LEU ...... 2. PEACE QUARTET !