luni, 29 mai 2017

LEGITIMAȚIE LA "fetițe"- CUPONUL DE PENSIE ...


vineri, 26 mai 2017

SCHIMB DE SUBSTANȚE - HAIKU LA FOTO CU PICIOARE LUNGI


luni, 22 mai 2017

E JOI ? ... ENJOY !

Haibun   - gen literar japonez îmbrăţişat de poeţi din toată lumea

Cuvântul haibun este menţionat pentru prima dată de Basho 1690 drept un nou gen literar. Acesta se prezenta sub forma unui tradiţional jurnal de călătorie japonez. 

În 1910, în a doua antologie europeană a literaturii japoneze, Michel Revon tratează haibun-ul la capitolul poeziei uşoare, haikai. Haruo Shirane şi Hiroaki Sato îl definesc ca proză poetică. Donald Keene şi Makato Ueda vorbesc despre structura şi legăturile de tipul celor din renga care se regăsesc în haibun-urile lui Basho.Haibun-ul se caracterizează prin stilul său laconic, eliptic, detaşat (fără sentimentalism) aluziv, mizând pe sugestie. Cuvintele conceptuale, abstracte, generale sunt ocolite, favorizând supremaţia imaginilor concrete, de preferinţă vizuale. Tonul general al haibun-urilor este cel confesiv. Haibun-ul cuprinde, în principal, descrieri ale unor „locuri poetice”, evenimente şi aluzii mitice, istorice, literare, portrete ale unor personaje, haiku-uri şi tanka (citate, comentate). Umorul, considerat specific haikai-ului, joacă un rol important.

Haibun-ul este în primul rând proză, deşi proza şi haiku-ul care o însoţeşte sunt formulate împreună, în timpul sau înafara evenimentului narativ. În inima haibun-ului se află naraţiunea. Un haiku clădeşte sau dărâmă un haibun. Această afirmaţie devine mai evidentă dacă ne gândim la legături. Haibun-ul este compus în stil poetic. El intenţionează a fi o experienţă poetică atât în compunerea, cât şi în receptarea sa. Paul Conneally preferă proza care are caracteristicile haiku-ului: timpul prezent sau deplasarea timpului gramatical către prezent, imagistica, sintaxa sumară sau atipică, utilizarea unor conjuncţii precum „şi” cu sensul limitat poate fi acolo, descrierea de locuri şi de persoane şi, mai presus de toate, „scurtime”. Paul Conneally sugerează „să se utilizeze legăturile din renku între haiku şi proză, iar haiku-ul să continue direct povestirea în proză spunând nu ceea ce deja s-a spus, ci să ducă mai departe, permiţând minţii noastre să hoinărească mai mult, să înceapă să călătorească”.


hokku= cele 3 versuri de start dintr-o renga sau tanrenga. 


karumi (lit. „uşurinţă”)=Cel mai controversat termen din poetica niponă. A fost introdus de Bashō spre sfârşitul vieţii. Înseamnă utilizarea limbajului popular, informal într-un haiku, renunţarea la cuvinte de origine chineză, la orice hankodori (vezi) dar şi la calambururi, la jonglarea cu polisemia omniprezentă în limba şi poezia japoneză. De aceea, Bashō a fost părăsit de cel mai drag discipol al său, marele poet Enomoto Kikaku, acesta reproşându-i că „predica prăbuşirea poeziei în vulgaritate”. Disputa nu s-a încheiat nici până azi. Ea este mai acerbă în Japonia, dar există latent şi în Occident (unde se poate spune că haijinii care scriu şi tanka sunt mai înclinaţi să respingă karumi, iar cei care scriu doar haiku, senryu, haiku noir etc. sunt mai înclinaţi spre poziţia lui Bashō). Karumi este uşurinţa, dezinvoltura, firescul, naturaleţea. Se spune că haiku-ul e poemul unei respiraţii. Trăirea are spontaneitatea firească a minunii, expresia pe aceea a gestului cel mai simplu şi inevitabil al vieţii. Haiku-ul e doar un simplu gest vital. Umil şi totodată indispensabil. Pe cât de fragil, pe atât de grav. 

kigo (sinonim, mai rar utilizat, kidai)=cuvânt care semnifică anotimpul. Obligatoriu în haiku şi tanka, neobligatoriu în senryu. Acest cuvânt ajunge să semnifice anotimpul în urma unor asociaţii mentale condiţionate psihologic şi cultural şi variază geografic şi temporal. De aceea, noi ~ trebuie mereu propuse şi codificate. 

kireji=cezură. Obligatorie în haiku sau în primele 3 versuri ale unei tanka. 

kukai= concurs de haiku desfăşurat în felul următor: Se ajunge la un dai2. (vezi) între mai mulţi poeţi. Unul din aceştia renunţă de bunăvoie să participe şi devine secretar, colectând poeziile celorlalţi, pe care le transcrie. Doar secretarul cunoaşte legătura dintre poezii şi autorii lor. Apoi ceilalţi „arbitrează” dând punctaje fiecărei poezii, în scris şi în secret (şi abţinându-se de la a judeca propriile creaţii) şi înmânează aceste punctaje secretarului, care face clasamentul. O formă „democratică” de utaawase.

mushin=imagine lipsită de frumuseţe clasică. Antonimul este ushin. Nodurile desfăcute ale unor şireturi negre sau unghiile date cu ojă verzuie au mushin, pe când fata de la ţară care îşi spală părul într-un pârâu de munte are ushin. 


onji=unitatea de bază (silabică) a metricii japoneze. Valoarea pe care poezia europeană o atribuie rimei, japonezii o atribuie numărului de silabe/vers. O tanka are 31 de onji, un haiku 17 onji. 

sabi (lit. „patină a vremii”)=calitate a unei imagini poetice de a exprima ideea de „învechire” şi de „abandon”, îmbinată cu nostalgie şi dulce tristeţe. Un gard de fier ruginit şi năpădit de iederă are sabi, un gard proaspăt vopsit, nu. Calitate apreciată în haiku, începând cu Bashō; mai puţin în tanka. 

sedoka= variaţiune arhaică la o tanka. Are 6 versuri cu structura silabică 5-7-5-7-7-7 (38 de onji). În Japonia nu s-au mai scris sedoka de valoare deosebită încă din perioada Heian (sec.7-9). În alte limbi au apărut, însă, în ultimul timp, sedoka destul de reuşite.

wabi (lit. „sărăcie“)= frumuseţe rezultând din simplitate, frugalitate, refuzul exceselor. Frumuseţe „franciscană”. Foarte apreciată în haiku, la fel ca sabi. 

yugen= inefabilul poeziei, fior poetic. 


HAIKU – Scurt poem japonez din trei versuri, primul şi ultimul de cinci silabe, al doilea de şapte. 
( 1 )
Haiku-ul se bazează pe trei elemente:

-versurile care respectă regulile silabismului: 5-7-5;
-prezenţa cezurii ya;
-prezenţa kigo-ului, a anotimpului.( privighetoarea, fluturii, florile de cireş, broasca –primăvara; cucul, licuricii, lanul de orez, cântecul păsărilor, schimbarea veşmintelor – vara; calea-laptelui, luna plină, brăhnitul cerbului, frunze veştede, stoluri de păsări care migrează, crizantema – toamna; raţe sălbatice, frunze care cad, zăpadă pe pini, Fuji îmbrăcat în mantia albă, vântul tăios, râul îngheţat – iarna.) (2.) 

Dintre figurile de stil, singura care şi-a câştigat un drept incontestabil este elipsa, pe când metafora, metonimia, personificarea, comparaţia survin arareori şi chiar deloc în realizările majore ale genului. Există şi haiku-uri fără nici un verb, adjectiv sau adverb, rolul cel mai important avându-l substantivul, cu care, de regulă, se termină.

Calităţile unui bun haiku sunt, după Basho: „În interiorul unui haiku trebuie să se unească un principiu de stabilitate, de eternitate (vast ca marea şi profund ca liniştea) şi prezenţa unui eveniment, a unui accident subit şi limitat în timp, adesea un fapt banal. Versul nu trebuie să scânteieze de o strălucire prea vie; trebuie acoperit acest aspect natural, discret, de către sabi, o tentă asemănătoare patinei anilor.” Lapidaritatea poemului este opera secolelor, dar şi opţiunilor spiritului nipon, care s-a ancorat în poezie la o specie sui-generis, aflată la jumătatea drumului dintre expresia prozodică şi puterea de sugestie. La aceasta din urmă concurând şi unele caracteristici specifice haiku-ului, redate prin câţiva termeni precum karumi, wabi, sabi, shibui, mono-no-aware, kigo şi alţii, explicaţi mai sus.(2.)

Unde, ce şi când, respectiv obiectul, timpul şi locul sunt elemente constitutive ale experienţei haiku, „trei mişcări” originale fără de care nu se poate realiza un haiku complet. (2.)

Haiku-ul este un poem de atmosferă. În haiku, într-un spaţiu de mare concentrare a expresiei literare, poetul, un sintetist, un miniaturist şi un cizelator desăvârşit, trebuie sa „alchimizeze” momentele de trăire proprie într-un „pandantiv” de „aur prozodic”, ce are puterea de a radia idei noi şi de a deschide imaginaţiei fereastra către orizonturi insolite de interpretare. (3.)


HAIBUN- Un haibun este un poem în proză scurt şi concis în stil haikai, conţinând de obicei atât elemente uşor umoristice, cât şi altele mai serioase. Obişnuit se termină cu un haiku. (4.)

HAIGA- tablou având menirea de a însoţi un haiku sau altă poezie japoneză scurtă. În ultimul timp, au apărut foto-haiga şi haiga-multimedia. (4.)

KYOKA- poezie umoristică, ironică sau caricaturală, în forma unei tanka. Adesea satirizează poeţii şi operele lor. Echivalentul japonez al epigramei sau limerick-ului. (4.)


RENGA - (lit. „eleganţă legată”) poemul-în-lanţ japonez. Doi sau mai mulţi poeţi îşi completează reciproc poemele:primul oferă primele 3 versuri ale unei prezumtive tanka, următorul completează cu celelalte două. Pentru ca totul să nu fie prea simplu, o renga clasică se desfăşoară conform unor reguli precise şi complexe. Esenţialul este o bună legătură dintre imaginile fiecărei strofe. Renga considerată „culmea” formelor japoneze, a inspirat mulţi poeţi occidentali să încerce alte forme de poezie colaborativă. Cele nebazate pe forme japoneze se numesc îndeobşte „poezii legate” (Engl. linked verse) . (4.)

RENKU- Un renku este un poem în lanţ în stilul popular haikai, mai ales ca cele practicate de către Bashô şi poeţii care au scris mai apoi în stilul lui. (4.) 


SENRYU- Un senryu este un poem cu structură asemănătoare haiku-ului care scoate în evidenţă cusururile condiţiei umane, de obicei într-un mod satiric sau umoristic. (4.) Tristih de forma unui haiku care poate fi:1. umoristic, ironic, jucăuş sau 2. „rupt de natură”, putând trata despre aspecte psihologice, antropologice, culturale. Kigo-ul nu este obligatoriu în senryu; kireji, da.(4.)

TANKA – Specie a poeziei clasice japoneze alcătuită din cinci versuri care însumează 31 de silabe repartizate astfel: 5-7-5-7-7. (…) Tanka trebuie să conţină cel puţin un cuvânt care să trimită la anotimpuri, natura fiind un veritabil obiect de cult. (1.)Tanka este un pentastih format din două părţi: kami no ku sau versurile de sus şi shimo no ku sau versurile de jos. Această împărţire avea ca fundament cezura – kireji – care a apărut şi s-a impus cu timpul după cel de-al treilea vers. (2.)


Poeme cu formă fixă

CATREN – Strofă alcătuită din patru versuri. Poezie cu formă fixă alcătuită din catrene. (1.)

GAZEL – Poezie cu formă fixă, erotică sau filozofică, alcătuită din distihuri, bayt-uri (rime: aa,ba,ca,...etc.), originară în literaturile orientale. Cultivat de poeţii persani, ajunge in Europa la începutul secolului al XIX-lea. (1.)

GLOSĂ – Specie a genului liric, poezie cu formă fixă. Prima strofă este alcătuită din 4, 6 sau 8 versuri care conţin tema de bază.
Fiecare vers este comentat într-o strofă specială, de aceeaşi mărime cu prima. Ultima strofă reproduce prima strofă cu ordinea inversată a versurilor.(1.)

PANTUM –Poezie cu formă fixă alcătuită din catrene în care versul 2 este repetat de 5, 6 de 9, 10 de 13 ş.a.m.d., apoi versul 4 e repetat de 7, 8 de 11 ş.a.m.d., iar facultativ, ultimul vers îl repetă pe primul. În plus, primele două versuri ale fiecărui catren enunţă o idee care e reluată, într-o paralelă, în celelalte două. E o poezie care cere virtuozitate. (1.)

RONDEL – Poem cu formă fixă. Sinonim: rondou.
Alcătuit din trei catrene şi un vers izolat. Versurile 1 şi 2 sunt identice cu versurile 7 şi 8, iar versul 13 cu primul vers.
Există şi rondeluri compuse din un catren, un terţet şi un cvintet; apoi rondelul medieval din 8 versuri sau cel francez din 14. (1.)

RONSET – Poem cu formă fixă creat de Horia Bădescu. Îmbinând rigorile rondelului cu cele ale sonetului, ronsetul este alcătuit din 14 versuri dispuse ca-n sonetele shakesperiene – trei catrene compacte şi un distih deplasat spre dreapta, ca un refren, – cu trei rime alternative după cum urmează: abba/ abba/ acca/aa. Primul şi ultimul vers sunt identice, tot aşa ultimele versuri ale celor două catrene. (1.)

SEXTINĂ – Poezie cu formă fixă datând din secolul al XIII-lea, alcătuită din şase strofe de câte şase versuri şi o terţină. Terţina conţine şase cuvinte care sunt rimele utilizate după o schemă complicată, în cele şase strofe.(1.)

SONET – Piesă lirică alcătuită din paisprezece versuri cu aceeaşi măsură, dispuse în două catrene cu rimă îmbrăţişată (abab/abab) şi două terţine (cde/cde). (1.)
Poezie lirică cu formă fixă, alcătuită din 14 versuri repartizate în două catrene (cu rimă îmbrăţişată, de tipul abba/abba ) şi două terţine cu rimă liberă, ultimul vers conţinând, de obicei, o concluzie sau o subliniere a sentimentului sau a ideii dominante.(10.)

TERŢINĂ – Strofă cu trei versuri.
Poezie cu formă fixă alcătuită din terţine rimate aba, bcb, cdc, ded, e. Poate avea oricâte strofe, ultima fiind un vers izolat rimând cu versul din mijloc al ultimei strofe. (1.)

TRIOLET – Mic poem de opt versuri pe două rime. Primul vers, al patrulea şi al şaptelea sunt identice. Înrudit cu rondelul, trioletul s-a născut în Franţa, în secolul al IV-lea. (1.)

duminică, 21 mai 2017

PĂCALĂ & TÂNDALĂ GAY ??? --- >>> 10 poeme pentru selecție MINIANTOLOGIA SRH - cu tema IUBIRE UMANĂ !

Păcală și Tândală ghei - 
Zeus și Blonda
heteror-todocși 

iubiri interzise - 
Schiller Charlotte 
Eminescu Veronica

iubiri interzise -
Elena Udrea Băsescu 
Eminescu Micle

iubiri interzise - 
Veronica Eminovici 
Udrea Băsescu 

mioritice iubiri -
matroz pleșcoianca  
Micle Eminovici 

mioritica pastișă -
Romeo și Julieta 
Traian și Elena 

Pastișă de sex - 
ca Romeo și Julieta 
partid sinucigaș 

partidă-n partid - 
matroz printre craci 
ca un  cârnat de Pleșcoi 

mioritică - 
cârnat umplut cu sex și 
afumat la Cotroceni 

Amor ghebos - 
Zeus și Blonda 
de la Cotroceni 


Gh.P

sâmbătă, 20 mai 2017

REAL FIRST PLACE --->>>AICI în ULTIMUL EPISOD ... tot cu criterii NE-DE-SE-CRE- TIZATE !!

EPISODUL 5 -TAKE FAIV !
PROPUN  urgentă   ERATĂ     cu locul 1

------------------->>>Premiul 2/ Second prix/Second award
Cezar-Florin CIOBÎCĂ 

Păpădii în vânt –                         Dandelions in the wind –
viața tatei atârnă                         my father’s life is hanging
de un donator                             by a donor

un SPLENDID 575, KIGO, KIREJI, JUXTAPUNERE, PARADOX, ANCORĂ SOLIDĂ ÎN REALITATEA ROMÂNEASCĂ A VREMURILOR POST LOVILUȚIE !! FELICITĂRI MAESTRE !

III. English section/Secţiunea engleză
Premiul întâi/ First award/ Premier prix
Edward Cody HUDDLESTON, U.S.A.
Reading in the park                     Citind în parc
an autumn leaf volunteers            o frunză a toamnei vrea să fie
to be a bookmark                       semn de carte
ALT VIZIBIL SENRYU ... CU KIGO !
*********************************
Premiul 2/ Second award/ Second prix
Marta CHOCILOWSKA, Poland
Two in the meadow                           Doi pe pajiște
the bride's wreath of wild flowers      cununa miresei din flori de câmp
lying on the grass                              așezată pe iarbă
ȘI IAR SENRYU cu KIGO pierdut în IARBA VERDE ...
POEM TRĂDAT nu TRADUS = poem cu 5 silabe -n PLUS !
******************************************************
Premiul 3/ Third award/ Troisieme prix
Sasa VAZIC, Serbia
My daughter left                              Fiica mea s-a dus
wild violets in our garden                 viorelele din grădină
hidden by weeds                             ascunse printre buruieni
POEM - ENIGMĂ (Unde a plecat fii-sa ... la mare , la munte, la căpșuni, la Domnul,
la soacră, la piață ... ??!!??), N-ARE KIREJI, JUXTAPUNERE AIURISTICĂ SUGERÂND
că LENEA E CUCOANĂ MARE, 494 SILABE, KIGO EVAZIV.
*************************************

Menţiuni/ Mentions
Djurdja Vukelic Rozic, Croația
Her small feet tired                              Piciorușele-i obosite
on the shoulder of her dad                   pe umerii tatălui ei
melting ice cream ball                          înghețata topindu-se
Alt SENRYU cu kigo de la mall ..., FĂRĂ KIREJI, 1 SILABĂ LIPSĂ.
***********************************************************
Mirjana RANKOVIC MATOVIC, Serbia
Contours of the morning-                    Contur matinal-
a rainbow in a dewdrop                      curcubeu în strop de rouă
hung from the tree twig                       atârnând in ram
Mi se pare mie sau nu am mai întâlnit această metaforă ?? 1SILABĂ-N PLUS, și iar
o  TRADUCERE FORȚATĂ, singular din plural, ca să iasă silabele conform DOGMEI !
**************************************************
Ajaya MAHALA, India
Buddha's head                                    Capul lui Buddha
diggers excavate                                 săpătorii escavează
a smile                                                un zâmbet
10 silabe=monoSTIH, LIPSĂ KIGO
**********************************************
Senryu Award/Premiu pentru senryu
Pitt BȔERKEN, Germania
His sick bed visit                                 Vizită la spital
he plucks a bunch of flowers                el smulge un buchet de flori
from neighbor´s dooryard                    din curtea vecinului
SENRYU CATASTROFIC ... LIPSĂ KIREJI. LIPSĂ BUNUL SIMȚ.
***********************************************************

SENRYU scufundat în SUTIEN era mai EXCITANT decât în BUSTIERĂ!


EPISOD 4
PREMIUL PENTRU DEBUT
Primul fulg de nea                          
pe ultima petală –                      
sfârşit  de toamnă                      
DEBUT demn de CARTEA RECORDURILOR = ARE 3 KIGO !
***********************************************************
II. Section française/Secţiunea franceză
Minh Triêt PHAM, France
Jour de la Toussaint –                         Ziua Sfinţilor  –
toujours dans mon Facebook              nelipsit  de pe Facebook
mon ami défunt                                  amicul meu mort
SENRYU CATASTROFIC dar afișând  o JUXTAPUNERE ORIGINALĂ = RELIGIE+FACEBOOK
ar trebui dat exemplu tuturor organizațiilor OTOR (Org.TineretOrtodoxatRomân) !
1 SILABĂ NES-PAS - în minus ! REPETIȚIE = MON !!
*******************************************
Premiul 2/ Second prix/Second award
Diane DESCȎTEAUX, Canada
Deux morceaux de ciel                 Două bucăţi de cer
clignotant devant la crèche –         licărind deasupra creşei –
son premier Noël                          primul lui  Crăciun
1 (una) SILABĂ ÎN + ! ENORMITATE: ... ce-s alea *2 bucăți de cer* ?!? DA DE CE NU ...TREI?!
NOEL ... NU E ANUL NOU !? VEZI ȘI --->> La période entourant Noël est appelée « temps des fêtes »
au Canada francophone et « fêtes de fin d'année » (ou plus simplement « les fêtes »)
en Europe quand on y inclut les célébrations du Nouvel An15. Depuis le milieu du xxe siècle,
cette période perd son aspect chrétien tout en maintenant vivante la tradition de la fête.
Dans cet esprit, Noël prend une connotation folklorique, conservant le regroupement des
cellules familiales autour d'un repas et l'échange de cadeaux autour du sapin traditionnel.
Hors des foyers elle donne lieu à l'illumination des rues, maisons et magasins
et à l'organisation de marchés de Noël. C'est également une période importante sur le plan commercial.
******************************************
Premiul 3/ Troisieme prix/Third award
Marie DERLEY, Belgia
Pause de midi –                          Pauză de prânz  –
il revient avec de l’herbe              revine cu otavă
dans ses cheveux                         prinsă-n păr
traducere AIURISTICĂ  ... HERBE este IARBĂ sau la fig. MARIHUANA !
PLUS versificație 483, kigo evaziv, mai degrabă  SENRYU despre căpșunarele
tăvălite-n iarbă  de supervaizări ... decât haiku clasic !!
****************************************
Menţiuni/ Mentions
Jean ANTONINI, France

Entre les troncs des pins               Fluturi albi trecând
passent des papillons blancs –      printre trunchiuri de pin –
premiers jours d'été                     debutul verii
KIGO DUBLAT , 676 SILABE, MIE PERSONAL ACEASTĂ juxtaSUPRAPUNERE ...
NU MI-A PRODUS NICIO ... EXPRESIE !!
*************
Alt poem SUPERlaconic, FĂRĂ KIGO, 12 SILABE = BUN DE miniSENRYU ȘI SAU MONOSTIH,
nicidecum HAIKU !
Silvie STEFANOVA, Bulgarie

Dans le sac –                                       În desagă –
de petite monnaie                                 copeicile mărunte
de la vieillesse                                      ale bătrâneţii
*********************************************************
Prix pour senryu/Premiu pentru senryu
Paul-Henri AUBE, Canada
Regards du Père Noël                                   Priviri  de Moş  Crăciun
dans le bustier de ma mère               în bustiera mamei
yeux de mon père                            ochii lui tata
Încă o ENORMITATE (2 POETE SEMNEAZĂ ???? Prima impresie e că are 2 autoare,
dar trebuia să ne zică, că a doua e translator !!), prin promovarea COPILEI IMPLICATE
ÎN AGRESIUNEA SEXUALĂ ...
PREMIU MERITAT PE DEPLIN ...
în cadrul campaniei FRANCOFONE la SRH (sic!)  !!
cu acest ...
Prix pour debut/Premiu pentru debut
Elodie COURTET, France
Nicol MARVYNN, France
*************************************************************

vineri, 19 mai 2017

CRITICA INTERFERENȚEI ...


EPISOD 3 / Din serialul de
CRITICĂ A INTERFERENȚEI ROMÂNO-NIPONE spre CORECȚIE ...
Noapte geroasă –                    
când trosnetul lemnelor            
când torsul pisicii  
LOCUL 3 ???!??? CU O SILABĂ-N + (PLUS)  ! PLUS că e pe undeva și un HONKADORI NAIV ( CA SĂ NU ZICEM grosolan PLAGIAT):
Dosinescu Cristina - CLUBUL GĂRGĂRIȚELOR
adormeam in trosnetul lemnelor in foc,
alintati de torsul pisicutei
ce nu vroia sa doarma

JURIUL SĂ REVADĂ ---->>> PREMIUL 3 unde AUTOAREA  a împrumutat
și TORSUL și TROSNETUL !!!!!!!!!!
****************************            
Menţiuni/ Mentions
CINEVA TRE SĂ-I DEA CADOU UN DEX ... Maistrului PREMIAT ... that's why: CHICÍURĂ (‹ bg.s. f. Fenomen hidrometeorologic manifestat prin depunerea de granule de gheață albicioasă și poroasă, formate prin sublimarea vaporilor de apă, pe obiecte subțiri (ramuri, conductori aerieni etc.) în condiții de timp calm sau cu vînt slab cu ceață și cu temperaturi sub -15 ºC.
Spărtură în geam
o pânză de păianjen                
oprind chiciura
Aici e un PERFECT 575 dar și un mmKperfect ... PLOAIA ORIZONTALIZATĂ
cu succes de MAESTRUL.ROKU !!                    
*********************************
Slujba de seară –                        
braţele şi umbrele lor                    
îngemănate
1(UNA)silabă în + ! KIGO = absent ! poem PREMIAT  PENTRU MULTICULTURALITATE!?
 Probabil e o viziune de la viitoarea MOSCHEE DIN BUCUREȘTI ... că noi ortodocsații
nu săltăm labele decât la CRIMINALELE concerte ROCK  !!                              
***********************************************
IATĂ ȘI SINGURUL HAIKU (valoros) - SINCER vă mărturisesc AR MERITA LOCUL 1 CU FELICITĂRI !
575 PERFECT, KIGO, 5 SIMȚURI CONCENTRATE - miros, văz, gastronomic, auz ..., bunul simț !
Parfumul de tei                             The perfume of lime
în ceaşca de pe masă –                 in the cup on the table –
afară ninge                                   outside it is snowing
**********************************************************************************
VA URMA ... PENCĂ încă nu s-au DE-SE-CRE-TI-ZAT  CRITERIILE !!

joi, 18 mai 2017

DEOARECE cerberul BLEOJANDARM nu-mi publică,(VIRGULĂ) comentariile la CONCURSUL INTERNAȚIONAL ... ACCESAȚI AICI FREE !!

EPISOD  FIRST = 1
Foarte utile, ca să nu zicem interesante, ar fi acele CRITERII,
deoarece aici este afișată o salbă de enormități poetice ! Cauza constă cu siguranță
în  pupincurismul spre niponul stil 575 +  PARADOX -ul invocat CU NAIVITATE
 Din serialul de SMURD pt.  INTERFERENȚELE MIORITICO - JAP. spre CORECȚIE ...
iată primele OBSERVAȚII:
La poala crucii                      
ghiocei şi toporaşi –                                
doar pentru mama
ACEST "doar" este catastrofic ... sugerând că tac-su trăiește
și nu merită vizualizarea nevinovatelor floricele !!
Prima pensie –                        
cu bastonul pe alei                  
lovind frunzele                    
AICI este FORȚAT PLURALUL ... ca să iasă 7 silabe la numărătoare ! Normal era
PE ALEE ... CU BASTONUL UN PENSIONAR LOVEȘTE UNELE FRUNZE ...
Căci dacă are această activitate PE ALEI e superpotent !! MIE ȘI NU NUMAI MI SE PARE CĂ E TOTUȘI UNsenryu REUȘIT dar complet inadecvat LOCULUI 1 !! (EPISOD 1 TE END!!)

EPISODUL 2 (DOI)
*****************************************************
Cules de gutui –                        
sub decolteul ei                          
întâii muguri                              
EXCITANT! Ăsta e un alt senryu PRIN CARE ÎN PREMIERĂ MIORITICĂ
SE PROMOVEAZĂ nuanțele SEXY ...  ! Urmează proteste ale organizațiilor de tineret ORTODOX !
*****************************************************
Ferită de ploaie                           Protected by the rain
bătrâna dă trei cărți                     the old woman gives three books
pentru o pâine                             for bread
Regret dar PLOAIE e un chigo evaziv nu KIGO !
VERSIFICAȚIE 665, 1(UNA) SILABĂ ÎN + la primul stih și în  - mai jos!
****************************************************************
http://www.distancefromto.net/

vineri, 12 mai 2017

ARTA MANIPULĂRII ... la GURA HUMORULUI !

In perioada 16-18 iunie, la Gura Humorului va avea loc cea de-a XXVII-a editie a Festivalului International de Grafica Satirica si Literatura Umoristica "Umor la... Gura Humorului". Evenimentul este organizat de catre Primaria Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului, Consiliul Judetean Suceava, Centrul Cultural "Bucovina" si Primaria Manastirea Humorului. Festivalul are doua sectiuni: Grafica satirica (tema "Arta manipularii") si Literatura umoristica (tema "Incondeiere"). La ambele sectiuni sunt acceptate lucrari nepublicate si nepremiate la alte concursuri ce vor fi trimise pana pe 31 mai 2017, la adresa de e-mail: umorlahumor@gmail.com sau la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, cu mentiunea pentru "Festivalul Umor... la Gura Humorului". Ca si la editiile anterioare, toate lucrarile vor fi semnate in sistem motto.

joi, 11 mai 2017

THE KEY - CODE of BONAPARTE ...

Dreapta se numește acel segment al spectrului politic asociat cu poziții conservatoare,  capitalistereligioaseliberale sau 
pur și simplu, opuse cu stânga politică. Acesta cuprinde multe curente ideologice  având ca o prioritate apărarea țării (naționalism, patriotism), sau care caută în primul rând menținerea ordinii sociale (tradiționalism, conservatorism). 
          În opoziție cu stânga politică, sectorul cel mai liberal subliniază un model de piață liberă mai presus de intervenția guvernului și urmărește să promoveze valorile și drepturile individuale față de poziții colectiviste sau statiste, în timp ce sectorul cel mai conservator este în favoarea unui cadru colectiv rigid cu ierarhică și structură disciplinată. 
        Dreapta mai moderată este adesea caracterizată ca centru-dreapta, în timp ce la extremă este clasificată ca fiind partida exagerată de dreapta, de extrema dreaptă sau dreapta ultraradicală. 
      Termenul de extremă dreaptă este, de cei în cauză, considerat ca fiind jignitor, fiind folosit de adversarii politici.
Mișcările de extremă dreapta sunt deseori caracterizate printr-o puternică formă de naționalism și/sau de rasism
   Caracteristici comune ale extremismului de dreapta sunt următoarele:

  • În principiu, rasele de oameni nu sunt considerate echivalente;[necesită citare]
  • Diferențele culturale sunt considerate mai importante decât diferențele sociale;
  • Drepturile omului nu sunt considerate universal valabile;[necesită citare]
  • Propriile puncte de vedere nu pot fi puse în aplicare fiindcă lipsește dreptul libertății de opinie;[necesită citare]
  • Unele structuri democratice statale lipsesc;
  • Conducerea cu mână forte este văzută ca o modalitate mai bună de guvernare decât democrația.
Stânga politică este unul din cei doi termeni antitetici, stânga și dreapta, prin care, de la Revoluția Franceză, este desemnată contradicția dintre ideologia și mișcările în care este scindat domeniul politic, atât în planul practic, al acțiunii, cât și în cel al teoriei. 
Stânga modernă este reprezentată în mai toate țările de partide și mișcări care fie au abandonat marxismul, fie au păstrat numai părți ale acestuia.

Trăsături definitorii[modificare | modificare sursă]

Ca una dintre marile orientari politice și ideologice ale epocii contemporane, stânga are în centrul preocupărilor sale apărarea drepturilor omului simplu, justiția socială, egalitatea (nu numai de șanse, ci și in drepturi), nediscriminarea oamenilor după rasă, naționalitate sau sex. Ea este expresia politică a altruismului, a iubirii omului de aproapele său, adică sensibilitate pentru suferințele și aspiratiile celorlalți. Stânga modernă nu își vede împlinite idealurile decât într-o societate democratică, în care consultarea electorală are ca scop aflarea cerințelor populației, cucerirea puterii fiind calea prin care aceste aspirații pot fi traduse în viață de cei aleși în alegeri.
Una dintre ideile la care țin adversarii stângii moderne este că aceasta ar fi înrudită cu comunismul. Istoria arată că sunt numeroase partidele și mișcările de stânga (social-democrați, socialiști, trotzkiști, anarhiști etc.) care s-au opus cu fermitate autoritarismului comunist, aderenții lor înfundând pușcăriile comuniste. Pornit ca o mișcare radicală de stânga cu țeluri generoase, comunismul a degenerat în URSS (iar după acest model și în alte țări), a ajuns un regim opresiv ce a refuzat acordarea libertăților individuale și colective, fapt care s-a întors împotriva idealurilor declarate ale mișcării și a fost în cele din urmă respins de popor. Astăzi, chiar și partide de stânga care și-au menținut denumirea de comuniste, au evoluat mult, recunoscând virtuțile economiei de piață (partidul comunist chinez) sau ale parlamentarismului democratic (PC francez și ceh).
A fi de stânga înseamnă opoziție fața de concepția dreptei de făurire a unei societăți în care economicul să fie independent de politic, adică satisfacerea cu prioritate a cerințelor păturii active a populației, un liberalism economic neîngrădit, individualism exacerbat și restrângerea rolului statului la poliție, justiție și armata. Stânga contemporană este împotriva diminuării rolului statului dincolo de o anumită limită, dar totodată și împotriva exagerării acestui rol, așa cum ar dori unii populiști, ce vor un stat autoritar, cu un șef atotputernic, capabil să îngrădească exprimarea opiniilor adversarilor politici. Ideile și idealurile stângii țin de căutarea neincetată a omului după o stare mai bună, pentru sine și pentru comunitatea din care face parte. Pentru aceasta e nevoie de un dublu compromis: pe de o parte, între capitalul pus la dispozitie de patronat și munca oferită de salariați, iar pe de alta parte între statul ce legifereaza și menține ordinea socială și piața ce stimulează eficiența individului.

Alte caracteristici ale stângii[modificare | modificare sursă]

Stânga a fost și este neconformista, fidelă unor principii, dar totodată critică față de modul lor de aplicare. Ea crede in progres, crede in libertatea de expresie și in egalitatea reala a cetățenilor, se opune promovarii unui capitalism sălbatic, se ridică împotriva nedreptăților unei societati imperfecte. De aceea ideile stângii au fost îmbrațișate de mulți intelectuali din intreaga lume, printre care iată câteva personalități, laureate ale premiului Nobel : A. Einstein, Romain Rolland, Anatole France, George Bernard Shaw, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Heinrich Böll, Gabriel Garcia Marquez, Nadine Gordimer, Jose Saramago, Günter Grass s.a.
Criteriul cel mai frecvent utilizat pentru a distinge stânga de dreapta îl constituie – dupa Norberto Bobbio – atașamentul la idealul egalității între oameni. Omul de stânga e egalitarist, adică e convins că cea mai mare parte a inegalităților care îl indigneaza sunt sociale și deci eliminabile. Omul de dreapta, în schimb, este – după acest autor – inegalitarist, căci consideră că inegalitățile în societate țin de însăși natura omului și e zadarnic a încerca eliminarea lor. Stânga modernă își adaptează tactica la noile condiții istorice, motiv pentru care mesajul stângii continuă să aibă forță de atracție. Economia de piață, singura alternativă in noile condiții, trebuie să îmbine – în viziunea stângii – principiul libertății de acțiune a relațiilor de schimb pe piață cu restricțiile ce decurg din egalitatea socială. Stânga deci combate consecințele negative ale mecanismelor economice asupra societății umane și, recunoscând caracterul ireversibil al globalizării, se opune aspectelor distructive ale acestui proces și preconizează menținerea lui sub control. Tradițional stânga a fost și a rămas internaționalistă, înțelegând prin asta solidaritatea mondială a celor ce muncesc și opoziția fermă față de naționalism. Totodată însă a fi de stânga astăzi este și o dovadă de patriotism, căci omul de stânga își iubește țara și dorește propășirea ei. Ea consideră însă binevenită aderarea țării la organizații integratoare, cum ar fi Uniunea Europeana, deoarece ele pot constitui un imbold în procesul încă neîncheiat al modernizării societății românești. In aplicarea principiului solidarității sociale, stânga susține de regulă lupta sindicatelor pentru apărarea drepturilor muncitorilor. Stânga modernă a încetat însă să fie exponenta politică a sindicalismului, ba chiar, odată ajuns la putere, un guvern de stânga poate adopta decizii care, conducând la creșterea generală a economiei, riscă sa fie contestate de sindicate. Pentru atenuarea însă a urmărilor dureroase ale șomajului, ea militează pentru îmbunatățirea asistenței medicale a forței de muncă și pentru creșterea nivelului de educație a personalului productiv, astfel încât el să se poată adapta cu ușurință progreselor tehnologice.
Stânga este un apărător al drepturilor femeilor și a celor din patura țărănească. Ea susține emanciparea femeilor și recunoașterea drepturilor lor egale în societate, îndeosebi în România, unde rolul femeilor în parlament, în guvern, în conducerea economiei, în știință, este încă redus. Stânga este în mod natural adevăratul susținator al intereselor țărănimii și este singura forța politică ce sustine sporirea eficienței procesului agricol de producție prin crearea de cooperative țărănești (dupa modelul antebelic inițiat de fruntașul țărănist de stânga Ion Mihalache), iar nu prin reconstituirea marilor latifundii.
Stânga este principial contra războiului, fără însă a fi pacifistă. Intr-o lume cu focare de tensiune periculoase, omul politic de stânga acordă întotdeauna preferință soluțiilor de rezolvare prin tratative a conflictelor, iar nu prin exercitarea forței. Totodată stânga se opune încercărilor de rescriere tendențioasă a istoriei, banalizând fascismul și satanizând forțat comunismul, numai în scopul atingerii unor țeluri politice imediate sau a unor interese oculte.

Din istoria stângii[modificare | modificare sursă]

Noțiunea de stânga a apărut la 1789, odată cu Revoluția franceză când, în adunarea reprezentanților poporului, locul pe care îl ocupau iacobinii, cei mai deciși în răsturnarea monarhiei, anularea privilegiilor nobiliare și instalarea republicii, fiind asezati la stânga amfiteatrului. Principiile revoluției s-au răspândit apoi în întreaga Europa, i-au înflăcărat pe cei ce au pregatit revoluția de la 1848 : în Franța - Saint-Simon; Louis Blanc, Ch.Fourier, P.J.Proudhon, Auguste Blanqui, în Anglia –Robert Owen, în Germania - Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Fr. Engels, W. Liebknecht, August Bebel s.a. In Germania sub impulsul acestora din urmă, la 1875 ia ființa SAPD (Sozialdemokratische Arbeiter Partei Deutschlands). In 1848 Marx și Engels publică „Manifestul Comunist“, document cu o uriașă influență asupra luptei muncitorilor din intreaga lume. In 1867 apare primul volum din cartea lui Marx „Capitalul“, care a cercetat legile de desvoltare și structurile capitalismului. „Istoria tuturor societăților de până acum este istoria luptelor de clasă“, este fraza de inceput a Manifestului Comunist. Intre 1864 și 1876 ființeaza „Internaționala I-a“, destinata orientarii teoretice și schimbului de experiența, urmată în 1889-1914 de „Internaționala II-a“, care și-a pus ca scop inființarea de partide socialiste în plan național. Chiar în timpul vieții, dar mai ales dupa moartea lui Marx (1883) și a lui Engels (1895), au apârut noi figuri majore ale mișcării muncitorești : Karl Kautski, Ed. Bernstein, Roza Luxemburg, Paul Lafargue s.a. Odată cu aceștia a avut loc scindarea ideologică a stângii între reformiști și marxiști. Dacă pentru marxiști, și ulterior pentru comuniștii-leniniști, obiectivul fundamental este desființarea exploatării și dominației de clasă, preluând puterea prin revoluție politică, în schimb pentru reformiștii bernsteiniști, ulterior pentru toate partidele social-democrate, socialiste și laburiste, situația clasei muncitoare poate fi ameliorata prin reformarea, îmblânzirea capitalismului și respingerea căii revoluției, care echivalează întotdeauna cu violența. In acest sens se acordă preferința formelor parlamentare și legale de obținere a succesului în revendicari. Aceasta bifurcare principială a gândirii de stânga dăinuie până astăzi, cu toata prăbușirea comunismului de tip sovietic. Cea de a III-a Internațională, creată la Moscova în 1919 (de unde și numele de Komintern) și la care au aderat aproape toate partidele comuniste, a avut drept țel apărarea URSS și propaganda comunismului în alte țari. Cea de a IV-a Internaționala, apărută în 1938, are caracter trotzkist.

Deosebiri între stânga modernă și stânga dogmatică[modificare | modificare sursă]

Forma în care se prezinta astăzi societățile din Germania, Franța, Anglia și chiar Statele Unite, este mult deosebită de imaginea capitalismului sălbatic pe care o combăteau socialistii acum 100-150 de ani. Pe vremea lui Marx, dar și apoi, pe vremea lui Kautsky, Roza Luxemburg, Bernstein s.a. sindicatele erau scoase in afara legii ; grevele erau privite ca acte de rebeliune și mulți participanți la ele – arestați ; ziua de lucru nu avea un număr de ore limitat legal; lipseau asigurările de șomaj, de boală și de bătrânețe ; muncitorii și țăranii ce nu erau proprietari (și deci nu plăteau impozit) erau excluși de la dreptul de vot ; asistenta socială și sanitară se reducea la filantropia bisericească ; învațămantul nu era finanțat de stat și deci nu era accesibil copiilor din clasele nevoiașe etc.
Sistemul capitalist actual este diferit de cel din sec. 19 și chiar de la inceputul sec.20. Capitalismul contemporan posedă un amplu sector de servicii publice ; el nu mai ignoră privațiunile unur largi pături sociale, deoarece sufragiul universal obligă la menajarea viitorilor alegători ; principiile drepturilor omului, izvorâte din revoluția franceză, au fost adoptate de ONU și călauzesc deciziile oamenilor politici ; proprietatea privată, deși sacrosancta, nu mai duce la abuzuri, căci este echilibrată de o serie de alte drepturi și indatoriri societale. 
   Transformarea capitalismului a avut loc atât sub presiunea miscărilor muncitorești și a criticii socialiste, cat și ca strategie preventivă a statului burghez ce urmărea desprinderea unei părți a clasei muncitoare de mișcările revoluționare prin îmbunatățirea condițiilor de trai.
Această imagine, ce poate părea idilică, nu justifică însă dispariția stângii, căci societatea a început să fie erodată  din interior. Cum anume ? In primul rând, are loc o sporire a prăpastiei între bogați și săraci, nu numai pe plan mondial, ci și în interiorul fiecărei țări. Amplifica tensiunile sociale, obligând uneori statul la adoptarea de măsuri represive, nedemocratice. 
     Unul dintre principiile de bază ale unei societăți moderne, cel al egalității de drepturi între toti cetățenii, este fie contestat, fie este înlocuit cu cel al echității, adică al egalității de șanse. Dar într-o societate a inegalității economice crescânde, a vorbi despre egalitate de șanse, nu numai în posibilitatea de acces la studii, ci și în viață, în accesul la diferite funcții în carieră, dovedește ignoranța sau cinism. In al doilea rând, căutarea eficienței economice, adică a profitului maxim cerut de acționari, constrânge managerii marilor firme la adoptarea de măsuri drastice : concedieri de mii de oameni de pe o zi pe alta; instalarea unui șomaj cronic de masă, imposibil a mai fi resorbit; controlul monopolist al pieței și limitarea concurenței loiale între factorii economici; abandonarea treptată a sistemului de pensii bazat pe solidaritatea între generații și trecerea la sistemul de pensii individualist, în care fiecare își depune din timp banii de pensie la bancă, care însa îi poate specula la bursă, cu toate riscurile ce decurg de aici pentru viitorul pensionar etc.
  Odată incheiată competiția cu comunismul,  principalul adversar, a dispărut și impulsul lui de a mai face concesii, de adoptare de măsuri sociale. Tactica este acum de a simula pericolul și a amplifica sentimentul de nesiguranță care ar cuprinde lumea. Dezvoltarea acestei stări permanente de vulnerabilitate și primejdie (terorismul islamic, ridicarea economică a Chinei, reinarmarea Rusiei, „rogues states“ – mici state ticăloase etc.) împinge chiar și categoriile cele mai defavorizate ale populației să îndure exploatarea, să accepte măsuri represive pentru a fi bine protejați, ba chiar și declanșarea de războaie in diverse colțuri ale planetei. Toate acestea arată cât de justificată este și va rămane o atitudine critică la adresa unui capitalism neîngradit, cât de important este rolul stângii moderne în confruntarea de idei contemporană.

Britanicul Eric Hobsbawmi: „Noi cei de stânga, trebuie să ținem mereu seama că nu suntem niște ultimi veniți, ci cea mai veche mișcare existenta în Europa pentru îmbunatățirea vieții omului simplu, a maselor. De aici provin mândria și forța noastră“.

miercuri, 3 mai 2017

sTOPs ÎN JAPONEZĂ

Courtesy of Mr. Corneliu Traian Atanasiu, editor ofROMANIAN KUKAI, here is a pdf file of the magazine.

Today we post the sixth part of haiku from the RO KU Magazine – Japan, between suffering and hope dedicated to the disaster from Fukushima.

Mulţumim tuturor celor 66 autori de la care am primit cele 144 poeme
listate în continuare (în listă veţi regăsi, însoţite de numele autorilor, şi poemele selectate în prima parte).

We would like to thank the 66 authors that contributed with the 144 poems
listed below (the list includes the names of the authors and the poems selected in the sixth part)

Gh. Postelnicu

forţa credinţei
răceşte miezu-nroşit
apele limpezi

cutremur prelung
monstru valul cel mare –
SPERANŢE SPRE ZEI

the power of faith
cools the reddened core –
clear waters

信仰の力
赤くなった炉心を冷却する ―
汚れのない海域

long earthquake
monster the great wave –
HOPES TO GOD

長い地震
大きな波をはやしたてる ―
神への希望